Historia

1990    1991    1992    1993    1994    1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013  2014   2015   2016   2017

 

 

1990

 

2 czerwca – Kurator Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej mgr Józef Bączek podpisał decyzję o utworzeniu z dniem 1 września 1990 r. V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego 45 (w budynku zlikwidowanego Zespołu Szkół Budowlanych KBO "Beskid").

 31 sierpnia zwołana została pierwsza konferencja Rady Pedagogicznej prowadzona przez dyrektora Kazimierza Polaka; na konferencji przedstawiona została między innymi kadra pedagogiczna oraz baza lokalowa szkoły. Opiekunem dydaktycznym szkoły został prof. dr hab. Henryk Kąkol, pełnomocnik Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (dziś Uniwersytet Pedagogiczny).

3 września – rozpoczęcie nowego i zarazem pierwszego roku szkolnego w V LO; wśród 42 przyjętych uczniów było 15 laureatów konkursów przedmiotowych; w dwóch klasach podjęło naukę 28 chłopców i 14 dziewcząt.

 

1991

 

2 września – naukę w nowym roku szkolnym rozpoczynają trzy klasy pierwsze.

 

10 września został powołany Szkolny Klub Sportowy „Olimpijczyk”, którego pierwszym przewodniczącym został Tomasz Gąsiorek.

 

25 września inauguracja sportowego roku szkolnego na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej.

 

23 listopada – pierwsze w historii szkoły otrzęsiny klas pierwszych.

 

 

 

1992

 24 sierpnia – Senat Prywatnej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej uznał, że wytypowani wybitnie uzdolnieni uczniowie V LO spełniają wymagania prawne do uczestnictwa w zajęciach uczelni, w trybie zaocznym.

 

 

1993

 

1-9 lutego – grupa uczniów z Royal Athenee w Tienen w Belgii przyjeżdża do Bielska-Białej. Uczniowie belgijscy i polscy wraz z nauczycielami w ramach Project Action TEMPUS funkcjonującego przy EWG zorganizowali pierwszą wymianę młodzieży.

 

kwiecień – młodzież polska w ramach kontynuacji wymiany wyjeżdża do Belgii.

 

wrzesień – w ramach Dni Turystyki grupa młodzieży wyjeżdża w Bieszczady, zdobyć Tarnicę.

 

 

 

1994

 

 

1995

 

1996

 

1997

 

1998

 

1999

 

2000

 

2001

 

2002

 

2003

 

2004

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

2012

 

2013

czerwiec - wrzesień - termomodernizacja budynku

 

2014

 

2015

lipiec - sierpień - remont sali gimnastycznej

 

 

17 października - finał obchodów Jubileuszu XXV-lecia V Liceum Ogólnokształcącego

 

Oficjalne logo Jubileuszu

2016

 

2017

9 czerwca - symbolicznie oddane do użytku boiska wielofunkcyjnego